70 25 80 11

Samarbejdspartnere

NETVÆRKSSAMARBEJDE OM TURISME I FJENDSOMRÅDET MELLEM VIBORG & SKIVE.

DARE Aktivitetscenter er medlem af Flagermusenes Land som er et netværkssamarbejde mellem 11 turistvirksomheder i Fjends-området mellem Viborg og Skive.

Se mere på flagermusenesland.dk